Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Új időszámítás az EU és az Egyesült Királyság között

2021. január 05.

Intenzív tárgyalásokat követően az Európai Bizottság 2020. végén megállapodásra jutott az Egyesült Királysággal az Európai Unióval folytatandó jövőbeli együttműködésének feltételeiről. A kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak a tervezet szerint három fő pillére lesz.

 

Szabadkereskedelmi megállapodás: az Egyesült Királysággal létrejött új gazdasági és szociális partnerség

  • A megállapodás nemcsak az áruk és szolgáltatások kereskedelmére terjed ki, hanem az EU számára fontos egyéb területek széles körére is, például a beruházásokra, a versenyre, az állami támogatásokra, az adózási átláthatóságra, a légi és közúti közlekedésre, az energiaügyre és a fenntarthatóságra, a halászatra, az adatvédelemre és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára.
  • Biztosítja a vám- és kvótamentességet minden olyan áru esetében, amely megfelel a vonatkozó származási szabályoknak.
  • Mindkét fél szilárdan elkötelezte magát amellett, hogy – az olyan területeken érvényesülő magas szintű védelem fenntartása révén, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a szén-dioxid-árazás, a szociális és munkavállalói jogok, az adózási átláthatóság és az állami támogatások –, egyenlő versenyfeltételeket biztosít, amelyek hatékony, belföldi végrehajtással, kötelező erejű vitarendezési mechanizmussal és korrekciós intézkedések meghozatalának lehetőségével egészülnek ki mindkét fél számára.
  • Az EU és az Egyesült Királyság megállapodott az uniós és az egyesült királyságbeli vizekben élő halállományokkal való közös gazdálkodás új keretéről. Az Egyesült Királyság tovább tudja majd bővíteni a brit halászati tevékenységeket, miközben sikerül fenntartani az európai halászközösségek tevékenységeit és megőrizni megélhetésüket, ugyanakkor megvédeni a természeti erőforrásokat.
  • A közlekedés tekintetében a megállapodás folyamatos és fenntartható légi, közúti, vasúti és tengeri összeköttetést biztosít, bár a piacra jutás elmarad az egységes piac által kínált lehetőségektől. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz annak biztosítására, hogy az EU és az Egyesült Királyság gazdasági szereplői közötti verseny egyenlő feltételek mellett valósuljon meg, hogy az utasok és a munkavállalók jogai, és a közlekedés biztonsága ne sérüljön.
  • Az energiaügyet illetően a megállapodás új kereskedelmi és összekapcsolási modellt kínál, amely garantálja a nyílt és tisztességes versenyt, ideértve a nyílt tengeri biztonsági előírásokat és megújulóenergia-termelést is.
  • A szociális biztonsági rendszerek koordinációját illetően a megállapodás célja, hogy számos jogot biztosítson az uniós polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárai számára. Ez azokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik 2021. január 1-je után az Egyesült Királyságban dolgoznak, oda utaznak vagy oda költöznek, illetve az Egyesült Királyság azon állampolgáraira, akik 2021. január 1-je után az EU-ban dolgoznak, oda utaznak vagy oda költöznek.
  • Végezetül a megállapodás lehetővé teszi, hogy a 2021–2027 közötti időszakban az Egyesült Királyság továbbra is részt vegyen számos kiemelt uniós programban (az Egyesült Királyság által az uniós költségvetéshez nyújtott pénzügyi hozzájárulás függvényében), mint például az Európai horizont programban.
    

Új partnerség polgáraink biztonsága érdekében

  • A kereskedelmi és együttműködési megállapodás új keretet hoz létre a bűnüldözés, valamint a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés számára. A megállapodás figyelembe vette, hogy szoros együttműködésre van szükség a nemzeti rendőrségek és igazságügyi hatóságok között különösen a határokon átnyúló bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem, és az ilyen bűncselekmények büntetőjogi üldözése terén. Új műveleti képességeket épít ki, figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság a schengeni térségen kívüli, az Unióba nem tartozó államként nem rendelkezik majd azokkal az eszközökkel, mint korábban. A biztonsági együttműködés felfüggeszthető abban az esetben, ha az Egyesült Királyság megsérti az emberi jogok európai egyezményének folyamatos betartására és belföldi végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalását.

 

Horizontális megállapodás az irányításról: az idők próbáját kiálló keretrendszer

  • Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot lehessen nyújtani a vállalkozások, a fogyasztók és a polgárok számára, az irányításról szóló külön fejezet egyértelművé teszi, hogyan fog történni a megállapodás működtetése és ellenőrzése. Létrehozza továbbá a Közös Partnerségi Tanácsot, amely biztosítja a megállapodás megfelelő alkalmazását és értelmezését, és amelynek keretében minden felmerülő kérdés megvitatásra kerül majd.
  • A vállalkozások, a fogyasztók és a magánszemélyek jogainak tiszteletben tartását kötelező érvényű jogérvényesítési és vitarendezési mechanizmusok fogják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban és az Egyesült Királyságban a vállalkozások egyenlő feltételek mellett versenyeznek, és egyik fél sem használja ki szabályozási autonómiáját tisztességtelen támogatások nyújtására vagy a verseny torzítására.
  • A megállapodás megsértése esetén mindkét fél ágazatokon átnyúló megtorló intézkedéseket alkalmazhat. Ezek az ágazatokon átnyúló megtorló intézkedések a gazdasági partnerség valamennyi területé érvényesülnek.
    

A megállapodás nem terjed ki a külpolitikára, a külső biztonságra és a védelmi együttműködésre, mivel az Egyesült Királyság nem akart tárgyalni erről a kérdéskörről. Ezért 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság és az EU között nem lesz olyan keret, amely lehetővé tenné a külpolitikai kihívásokra adandó közös válaszok kidolgozását és koordinálását, például a harmadik országbeli állampolgárokkal vagy gazdaságokkal szembeni szankciók kiszabását.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás számos olyan területre kiterjed, amelyek az EU számára fontosak. Jóval túlmutat a hagyományos szabadkereskedelmi megállapodásokon, és szilárd alapot biztosít régóta fennálló barátságunk és együttműködésünk megőrzéséhez. Védi az egységes piac integritását és a négy szabadság (a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása) oszthatatlanságát. A megállapodás tükrözi azt a tényt, hogy az Egyesült Királyság kilép a közös jogszabályok, felügyeleti és végrehajtási mechanizmusok alkotta uniós ökoszisztémából, és ezért már nem élvezheti többé az uniós tagságból vagy az egységes piacból származó előnyöket. A megállapodás ugyanakkor távolról sem biztosít majd olyan jelentős előnyöket, amelyeket az Egyesült Királyság uniós tagállamként élvezett.
 

Jelentős változások 2021. január 1-jétől

Ezen a napon az Egyesült Királyság kilépett az EU egységes piacából és vámuniójából és valamennyi uniós szakpolitikából, valamint az Unió által kötött nemzetközi megállapodásból. Véget ért a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása az Egyesült Királyság és az EU között.

Az EU és az Egyesült Királyság két külön piacot; két különálló szabályozási- és jogterület alkot. Ez akadályokat gördít az áruk és szolgáltatások kereskedelme, valamint a határon átnyúló mobilitás és cserék útjába.
 

A kilépésről rendelkező megállapodás

Továbbra is érvényben marad a kilépésről rendelkező megállapodás, amely védi többek között az uniós polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárainak jogait, az EU pénzügyi érdekeit, és – ami létfontosságú – az Ír-sziget békéjét és stabilitását. E megállapodás teljes körű és időben történő végrehajtása mindvégig kulcsfontosságú prioritás volt az Európai Unió számára.

Az EU és az Egyesült Királyság között a vegyes bizottságban és a különböző szakbizottságokban folytatott intenzív megbeszéléseknek köszönhetően január 1-jén alkalmazásra került a kilépésről rendelkező megállapodás – és különösen az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv.

December 17-én azzal a céllal ült össze az EU-Egyesült Királyság vegyes bizottság, hogy jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi hivatalos határozatot és egyéb gyakorlati megoldást. E kölcsönösen elfogadott megoldások közé tartozik az is, hogy az Egyesült Királyság beleegyezett abba, hogy visszavonja az Egyesült Királyság belső piaci törvényének vitás szakaszait, és nem foglal bele hasonló rendelkezéseket az adótörvénybe.

 

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK:

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás hatályba lépése különösen sürgős.

 • Az Egyesült Királyság korábbi tagállamként számos gazdasági és egyéb területen kiterjedt kapcsolatokat ápol az Unióval. Amennyiben 2020. december 31. után nem áll rendelkezésre az Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokat szabályozó, alkalmazandó keret, e kapcsolatokban súlyos zavarok fognak beállni, ami hátrányosan fogja érinteni a magánszemélyeket, a vállalkozásokat és az egyéb érdekelt feleket egyaránt.
 • A tárgyalásokat csak nagyon későn, az átmeneti időszak lejárta előtt sikerült lezárni. Ez a késői időpont nem veszélyeztetheti az Európai Parlament demokratikus ellenőrzéshez való jogát, amely a Szerződésekben gyökerezik.
 • E kivételes körülmények fényében a Bizottság azt javasolja, hogy a megállapodást egy korlátozott időtartamra, 2021. február 28-ig ideiglenesen alkalmazzák.

A Bizottság a lehető leghamarabb javaslatot tesz a megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról, valamint megkötéséről szóló tanácsi határozatokra.

A Tanács ezt követően – a 27 tagállam egyhangú szavazatával – határozatot fogad el a megállapodás aláírására történő felhatalmazásról és a megállapodás 2021. január 1-jétől történő ideiglenes alkalmazásáról. E folyamat lezárását követően hivatalosan aláírható az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás.

Ezután felkérik az Európai Parlamentet, hogy adja egyetértését a megállapodáshoz.

Az EU részéről utolsó lépésként a Tanácsnak el kell fogadnia a megállapodás megkötéséről szóló határozatot.

Forrás: ec.europa.eu