Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tevékenységek

A kereskedelmi és iparkamarák: 

 • képviselik az európai üzleti közösség általános érdekeit;
 • támogatják az üzleti élet fejlődését helyi és regionális szinten;
 • tanácsadó küldetést töltenek be az Állam és a közhivatalok felé;
 • elvégzik az Állam és a közhivatalok által kijelölt feladatokat;
 • a szolgáltatások széles választékát nyújtják az üzleti közösségnek, mint például: szakképzés, gazdasági információk, a kereskedelem és az együttműködés támogatása, infrastruktúra-fejlesztés és -menedzselés, segítségnyújtás a kereskedelmi viták rendezésében, az innováció támogatása, új technológiák és minőséggel kapcsolatos intézkedések, külföldi befektetések;
 • konzultációs fórumot biztosítanak a legkülönbözőbb méretű és bármely szektorban tevékenységet folytató vállalkozások számára;
 • széleskörű szervezeti, pénzügyi és működésbeli autonómiát élveznek;
 • vezető pozícióikat az összes gazdasági szektorból választott vállalkozók töltik be;
 • helyi és regionális szinten mélyen gyökerező hálózatot alkotnak, amely kiterjed Európára és a világ többi részére.

  

A kamara célja, hivatása és alapvető feladatai:

 • A kamara célja a Gktv. szerinti köztestületi célokon túl a tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, valamint - a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel is összhangban - a kölcsönös érdeken alapuló együttműködést.
 • A kamara hivatása, hogy - a kamarai törvénynek és az alapszabálynak megfelelően - önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és önszerveződését, teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom tartós biztonságát, a piaci magatartás tisztességét és a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését.
 • A kamara szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthat el.

 

A kamara tagjai érdekében széleskörű érdekérvényesítő tevékenységet fejt ki:

 • Törvény kötelezi a kormányzatot és az önkormányzatokat, hogy a gazdaságot érintő jogszabályok, rendeletek megalkotása előtt kérjék ki a kamara véleményét.
 • A kamarák és a kamara tagjai is kezdeményezhetik jogszabályok módosítását, amennyiben azok a gazdálkodók nagyobb csoportjainak érdekeivel összhangban állnak.
 • Egyéb vállalkozói ügyekben a kamara szakmai segítséget nyújt.

 

A tagok piacra jutását a kamara különféle módokon segíti:

 • Adott országok üzleti környezetét, piaci lehetőségeit bemutató fórumokat szervez.
 • A tagok üzleti ajánlatait eljuttatja a külföldi társkamarák és külképviseletek segítségével több európai országba.
 • Rendszeresen szervez előre meghirdetett témákban, tevékenységekben, üzletember találkozókat.
 • Beszállítói fórumok szervezése, amelyeken a részegység és késztermék gyártó cégek ismertetik beszállítási igényeiket és feltételeiket, és az arra alkalmas, felkészült cégek beszállítóvá válással hosszú időre stabillá tehetik tevékenységüket.

  

Fórumlehetőségeket biztosít a tagok részére olyan funkcionális és szakmai témákban, melyek konkrét segítséget nyújtanak a cégek működéséhez:

 • új adójogszabályok ismertetése,
 • fontos jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos ismeretek biztosítása,
 • termékbiztonság, termékmegfelelőség,
 • élelmiszerhigiénia,
 • vámszabályok stb.

 

Széles körben tanácsadási tevékenységet folytat:

 • teljes körű információnyújtás a hazai és európai uniós pályázatokról,
 • testre szabott tanácsadás egy cég konkrét projektjének finanszírozási lehetőségeiről,
 • tájékoztatás a kedvezményes hitelekről,
 • tájékoztatás a vállalkozás indítás feltételeiről, a tevékenységhez szükséges engedélyekről,
 • tájékoztatás szakkképzési ügyekben,
 • iparjogvédelmi tanácsadás,
 • jogi szaktanácsadás,
 • Békéltető Testület működtetése a vitás ügyek megoldása érdekében.

 

A kamara képviseli a gazdálkodók érdekeit a különböző területfejlesztési és innovációs szervezeteknél:

 • folyamatos tájékoztatást ad a tagoknak a készülő regionális és helyi fejlesztési programokról, lehetőséget biztosít ezek véleményezésére, javaslatok beépítésére,
 • a vállalkozók véleményei alapján javaslatokat tesz pályázati témákra,
 • stratégiai partnerséget alakít ki különféle kutatás-fejlesztési, innovációs szervezetekkel.

 

Hazai és nemzetközi fejlesztési projektekben vesz részt:

 • pályázati projektgenerálás, hazai és nemzetközi projektekben való részvétel különféle szakterületeken (iparjogvédelem, idegenforgalom, kereskedelem stb.),
 • vállalkozások bevonása különféle fejlesztési projektekbe, 
 • kamarai szolgáltatások projektszintű továbbfejlesztése.

 

Sokirányú koordinációt fejt ki a szakképzés területén:

 • rendszeres felméréseket végez a gazdaság képzési igényeiről, ezeket továbbítja az iskolák felé,
 • tanácsadást végez a tanulók foglalkoztatásával és a szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatban,
 • tanulószerződéseket köt, amellyel biztosítjuk a tanuló részére a korrekt képzési feltételeket,
 • ellenőrzi és minősíti a vállalkozók által működtetett gyakorlati képzőhelyeket,
 • kidolgozza az egyes szakmákra a követelmény rendszert,
 • mestervizsgákat szervez.

 

Egyéb tevékenységek:

 • Kamarai védnöki minősítő tábla rendszer működtetése a kiváló vendéglátóhelyek elismerése és promóciója céljából,
 • Széchenyi Kártya hiteligénylések befogadása,
 • áruk időleges külföldre szállításához ATA Carnet igazolvány kiállítása,
 • származási bizonyítvány, cégkivonat kibocsátása.

 

Szolgáltatások