Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kamarai regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vételéről

 

A 2011. év CLVI. sz. törvény értelmében 2012. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, valamint ezzel összefüggésben az 5000,- Ft-os kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) évenkénti megfizetése.

2022. január 1-től nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

A kamarai hozzájárulás jóváírásával kapcsolatos érdeklődés, információkérés során a vállalkozások fordulhatnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara illetékes osztályához is. (Pénzügy, számvitel)

 

 

REGISZTRÁCIÓ / ADATMÓDOSÍTÁS

 

Online Kamarai Nyilvántartó Rendszer

 

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

A 2011. évi CLVI. törvény értelmében az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulás befizetése minden év március 31-ig kötelező minden egyéni és társas vállalkozásnak.

A kamarai hozzájárulást az alábbi bankszámlaszámra szükséges utalni:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 12100011-10639683 (Gránit Bank)

A vállalkozás azonosítása érdekében kérjük, tüntesse fel a befizetésnél a 11-jegyű adószámát.

 

Amennyiben a vállalkozás a regisztrációnak nem tesz eleget, a kamara „rendezetlen” megjegyzéssel bejegyzi a vállalkozást, és tartozását behajtás céljából átadja az adóhatóságnak.

Amennyiben az egyéni vállalkozás egy teljes naptári évben szünetelteti tevékenységét, mentesül adott évben a kamarai hozzájárulás megfizetése alól. Amennyiben az egyéni vagy társas vállalkozás agrárstátuszú főtevékenységként(!), mentesül adott évben a kamarai hozzájárulás megfizetése alól.

 

IGAZOLÁS, SZÁMLA

A nyilvántartásba vételről szóló igazolások – átutalással történt pénzügyi rendezés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetési esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt – képezik az 5000 forintos hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait.

Számla nem kerül kiállításra a befizetés pénzügyi igazolásához. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

A kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kiállítani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesíteni.

Az igazolás bármikor letölthető a regisztrációs felületre való bejelentkezés után.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvény (Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) keretében módosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-től a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetnek (társas vállalkozásnak) a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozónak pedig a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követően nyilvántartásba kell vetetni magát a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, és évente 5.000,- kamarai hozzájárulást szükséges fizetnie, 2022-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet folytatnak (ld. lenti összefoglaló).

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint az állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Egyesületek sem kötelezettek a kamarai regisztráció megtételére.

Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség nem csak teljes naptári évre, hanem megkezdett évre is vonatkozik (min. 1 nap működés esetén már fizetési kötelezettség áll fenn).

Azon egyéni vállalkozások, amelyek teljes naptári évben szüneteltetik vállalkozói tevékenységüket, adott évben mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól.

A kamara által kialakított adatbázis nyilvános, tehát az abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek.

 

A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozás – függetlenül attól, hogy nem kamarai tag – az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosultak:

  • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
  • üzleti partnerkeresés,
  • pályázatfigyelés.

 

A törvény által előírt regisztrációs kötelezettség céljai:

  • Az adatbázisból egyértelműen nyomon követhető, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek jogszerűen végzik tevékenységüket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély nélkül, adó- és járulékfizetés megkerülésével tevékenykednek. Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul a gazdaság és kiszoríthatók a piacról az engedély nélkül tevékenykedők köre.
  • Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a kamara és más gazdaságfejlesztésben szerepet vállaló szervezetek nagyobb és konkrétabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások piacra jutásához. Pl. sok megkeresés érkezik belföldről és külföldről, hogy valamilyen konkrét tevékenységet végző vállalkozásokat keresnek gyártásra vagy szolgáltatás nyújtására, s így a rendelkezésre álló adatbázisból konkrétan meg tudjuk adni a keresett tevékenységet végző vállalkozásokat.

 


 

Összefoglaló az agrárstátuszról

 

2024. április 25-i hatállyal a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 2.§ (a) pontja módosításra került. A Gktv. hivatkozott pontja arról rendelkezik, hogy azon vállalkozások, amelyek főtevékenységként nem a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. mellékletében meghatározott tevékenységet folytat, a kereskedelmi és iparkamaránál nyilvántartásba vételre kötelezetté válik.

Tehát a melléktevékenységként folytatott tevékenységi köröktől függetlenül minden társas vállalkozás és egyéni vállalkozó, aki főtevékenységként nem agrárgazdasági tevékenységet végez, kamarai nyilvántartásra és kamarai hozzájárulás fizetésre köteles.

 

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 1-2. melléklete:

 

1. Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján (egyéni vállalkozók):

01           Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
               [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]

02           Erdőgazdálkodás            

03           Halászat, halgazdálkodás            

10           Élelmiszergyártás           

11           Italgyártás          

12           Dohánytermék gyártása              

2015      Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása   

2020      Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  

382104  Komposztálás   

4611      Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme       

462         Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

463         Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme 

4661      Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme      

467503  Növényvédőszer nagykereskedelem     

467504  Műtrágya nagykereskedelem   

749005  Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés   

749031  Haszonállatok törzskönyvezése

749040  Gombaszakértés            

749049  Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszeripari területen       

749061  Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás  

749062  Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás           

749063  Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás   

749064  Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás  

749065  Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás           

749066  Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749068  Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás     

749069  Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás            

749070  Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás          

7731      Mezőgazdasági gép kölcsönzése             

773903  Gazdasági haszonállatok kölcsönzése    

 

2. Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján: (társas vállalkozások)

01           Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02           Erdőgazdálkodás            

03           Halászat, halgazdálkodás            

10           Élelmiszergyártás           

11           Italgyártás          

12           Dohánytermék gyártása              

20.15     Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása   

20.20     Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  

46.11     Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme       

46.2       Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

46.3       Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  

46.61     Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme      

77.31     Mezőgazdasági gép kölcsönzése

 


E-mail: kamreg@veszpremikamara.hu
Tel.: +36-88-814-100

 
AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!


Ügyfélfogadás