Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Végzős tanulókra vonatkozó fontos információk a tanítási év végére

2024. április 29.

A tanítási év végi tennivalók szempontjából fontos megkülönböztetnünk, hogy a szakmai oktatásban részt vevő tanuló még a korábban indult képzés szerint tanulószerződéssel, vagy már az új szakképzési törvény szerint szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott a duális képzőhelyen.

 

A 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet 2. § (1) bek. b) pontja határozta meg a 2023/2024. tanév utolsó tanítási napját, mely 2024. június 14. (péntek), az utolsó évfolyamon 2024. május 3. (péntek).

Tudnivalók tanulószerződés esetén:

A tanulószerződés – a régi szakképzési törvény alapján – komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg, függetlenül attól, hogy sikeres vagy sikertelen a vizsga. A tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig jár a tanulónak.

Az utolsó tanítási nap (2024. május 3.) és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára.  Azonban a tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, a gyakorlati képzés idejének terhére. A felkészülési időt összefüggően kell kiadni.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga napja közötti időtartamban az adókedvezmény tanulószerződés esetén csak arra az időre, napra vehető igénybe, amelyen a duális képzőhelyen a vizsgára való felkészülés céljából fenti megállapodás alapján gyakorlati képzésen vesz részt. Összege a kiszámolt napi mértéknek az általános teljes napi munkaidőhöz viszonyított arányában számított összege jár a képzőhely számára szocho-kedvezmény formájában.

 

Tudnivalók szakképzési munkaszerződés esetén:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 2023. évi jogszabálymódosítása alapján a szakképzési munkaszerződés megszűnik annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napján, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi. (87. § (1) bek. b) pontja). A 2023/2024 tanévben tehát 2024. május 3-án.

Korábban jellemzően a szakképzési munkaszerződéseket az év június 30. napjáig kötötték, de – az említett jogszabály-változás miatt – az utolsó tanítási napon jogszabály erejénél fogva megszűnik a szakképzési munkaszerződés, melyről tájékoztatási kötelezettsége van a duális képzőhelynek a tanuló irányába.

Lehetőség van a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony határozatlan idejű munkaviszonnyá történő alakításáról (Szkt. 87.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben). Így a munkaviszony a szakképzési munkaszerződés megkötésétől kezdve folyamatosan fennáll. (87.§ (3) bek.)  Ezzel kapcsolatban – a továbbfoglalkoztatásra tekintettel – további adókedvezményekre jogosult a munkáltató, kizárólag folyamatos jogviszony esetén: TAO-kedvezmény, illetve egyéni vállalkozó esetén vagy őstermelő esetén SZJA-kedvezmény (meghatározott adóalapot csökkentő tétel révén) és a munkaerőpiacra lépők szocho-kedvezménye [Szocho tv. 11. § alapján a foglalkoztatás első három évére, beleértendő az szmsz időszaka is, nem csak folyamatos továbbfoglalkoztatás esetén érvényesíthető].

FONTOS, hogy a felnőttképzési jogviszonyban részt vevők esetében a fent leírt időpontok nem irányadóak, hiszen esetükben a szakképzés a tanév és a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető. Érdemes a felnőttképzési jogviszony megszüntetéséről a egyeztetni a szakképző intézménnyel.

Szabadság kiadása szakképzési munkaszerződés megszűnése előtt:

Végzős tanulók esetén, a szakképzési munkaszerződés 2024. május 3-i megszűnése előtt FONTOS az időarányos szabadság kiadása. Ennek mértéke 15 munkanap.

Szabadságot nem lehet kiadni:

  • azokra a napokra, amikor a tanuló mentesül a duális képzőhelyen történő rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól (Szkr. 252/B. §); illetve
  • tanuló kérésére a szakmai vizsga előtt – a szakmai vizsgára való felkészülés céljából – egy alkalommal legalább öt munkanap egybefüggő felkészülési időre (Szkr. 46/A. §).

Amennyiben nem tudja a képzőhely ezt az időarányos 15 munkanapot kiadni a tanulónak, úgy a megmaradt szabadságot pénzben meg kell váltani a végzős tanuló részére (Mt. 125. §).

 

Sikerdíj

Abban az esetben, ha a szakmát tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, a duális képzőhely további adókedvezmény, ún. sikerdíj érvényesítésére jogosult. A „sikerdíj” érvényesítésének feltétele, hogy legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban álljon fenn a felek között szakképzési munkaszerződés (vagy tanulószerződés) alapján létrejött jogviszony. Mértéke: a szakképzési munkaszerződés fennállása alatt összesen, hónapról hónapra a sikeres vizsgát tett tanuló után igénybe vett adókedvezmény 20%-a.

A sikerdíj igényléséhez szükséges igazolás a szakképzés információs rendszeréből (KRÉTA) tölthető le.

A Kréta Duális modul aloldalon, a Szoftverfrissítések menüpontban ezzel kapcsolatban részletes információk találhatók a sikerdíj igazolással kapcsolatban: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=108068889

 

Egyszeri pályakezdési juttatás

A tanuló – akinek a tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett – ahhoz a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt az első szakma megszerzésével összefüggésben egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult. (Szkt. 59. § (1) bek. a) pont ab) alpontja)

Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján. Az ösztöndíjat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal átutalással folyósítja.

Bővebb információk az egyszeri pályakezdési juttatásról: https://ikk.hu/osztondijak 

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.