Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Vállalkozásfejlesztési Alap

A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben foglaltakkal összhangban, gazdaságfejlesztési közfeladatainak teljesítése céljából Vállalkozásfejlesztési Alapot hozott létre, amely pályázati úton kamatmentes kölcsönt nyújt az önkéntes kamarai tagvállalkozások részére.

 

Igénylők köre:

 • Vállalkozás formája: mikro-, kis, közép- és nagyvállalkozás (amely nem végez agrártevékenységet főtevékenységként), egyéni vagy társas vállalkozás.
 • Működési feltételek: Legalább 2 lezárt üzleti év, amely nem veszteséges (több mint 2 lezárt évnél az utolsó kettő év nem lehet veszteséges), az igényelt összeg 3-szorosának (5 millió Ft kölcsönösszegig), illetve 4-szeresének (5 millió Ft kölcsönösszeg felett) megfelelő előző évi árbevétel, 20% önerő.
 • Kamarai tagság: a kölcsönszerződés megkötésekor az igénylőnek legalább 2 éves önkéntes kamarai tagsággal kell rendelkeznie a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, és a tagságát a futamidő alatt fenn kell tartania. Amennyiben a tagdíjfizetést nem teljesíti felszólítás ellenére sem, a kölcsönösszeg azonnali, egy összegben történő visszafizetése szükséges.
 • Rendezett működés: az igénylő nem részesíthető kölcsönben, ha lejárt köztartozása van, vagy vele szemben végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Előnyt jelent, ha a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adatbázisban és/vagy megbízható adózó.

 

Kölcsön részletei:

 • Kölcsön összege: min. 2, max. 10 millió forint (500.000,- Ft-os hitellépcsőkkel) (Az igénylő részére az utalási költséggel csökkentett összeg kerül utalásra.)
 • Kölcsön futamideje: futamidő legfeljebb 5 év.
 • Törlesztés: minimum 1, maximum 5 év, a törlesztési ütemezést külön táblázat tartalmazza majd. A szerződés szerint előtörlesztés lehetséges. Késedelem esetén: a kölcsönadó írásbeli felszólítást küld, amennyiben 30 napon belül nem teljesít az adós, akkor az egész kölcsönösszeg egy összegben esedékessé válik.
 • Milyen célokra fordítható: beruházás (tárgyieszköz és kapcsolódó immateriális javak, pl. szoftver). Személygépjármű, mezőgazdasági célú eszköz nem szerezhető be. (A céltól eltérő felhasználás esetén a kölcsön egy összegben visszafizetendő.)
 • Elszámolás: az igénylőnek számlákkal igazolnia kell a megfelelő felhasználást, vásárlást, beruházást. A beruházás megvalósulását a szerződéskötéstől számított egy éven belül számlával szükséges igazolni.

 

Igénylés költségei:

 • Jelzálogjog bejegyzés: a jelzálogjog bejegyzéséhez az igénylő meghatalmazást ad a kamarának, illetve fizeti a kamara részére a bejegyzés díját (13.500,- Ft) és az eljárási díjat (15.000,- Ft). A díjakat a folyósításánál a kamara levonja a kölcsönösszegből.
 • Hitelbírálat költsége: átalány 15.000,- Ft, amelyet a folyósításánál a kamara levon a kölcsönösszegből.
 • Átutalás költsége: A Kamara számlavezető bankjának hirdetményében szereplő összeg, amely a kölcsön utalásakor kerül levonásra.

 

Biztosítékok:

 • Készfizető kezesség: Az igénylőnek a kölcsön és járulékai erejéig készfizető kezest szükséges állítania.
 • Ingatlan jelzálog: Az igénylő vagy vezető tisztségviselője tulajdoni lap másolattal és értékbecsléssel igazolja, hogy megfelelő ingatlannal rendelkezik. A kölcsön fedezeteként az ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre (legfeljebb 50%-ban terhelt ingatlan fogadható el).
 • Inkasszó: Az igénylő azonnali beszedési nyilatkozatban felhatalmazást ad a kamara részére, hogy az esetleges szerződésszegésből eredő követeléseit azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse.
 • A kamara jogában áll visszautasítani az ingatlan fedezeti igazolásként történő elfogadását, illetve a kamara fenntartja magának a jogot, hogy a feltételeknek történő formai megfelelés esetén se kössön kölcsönszerződést.

 

Igényléshez szükséges adatok:

 • a vállalkozás működésének és tevékenységének bemutatása;
 • pénzügyi adatok bemutatása: előző évi, jelenlegi és jövő évekre vonatkozó tervadatok (becslés a következő 3 üzleti évre);
 • a kölcsön tárgyának és tervezett felhasználásának részletes leírása.

 

Igényléshez szükséges mellékletek:

 • Igénylési lap (1 db kitöltött, aláírt eredeti példány)
 • Aktuális társasági szerződés / alapító okirat eredetivel megegyező másolata
 • Aláíró személyek 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányai vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintái
 • Cégszerűen aláírt előző 12 havi mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet (társas vállalkozás); SZJA bevallás / EVA bevallás / KATA nyilatkozat (egyéni vállalkozás)
 • Cégszerűen aláírt előző évi és tárgyévi főkönyvi kivonat (társas vállalkozás)
 • 30 napnál nem régebbi NAV nemleges adóigazolás
 • 30 napnál nem régebbi adóigazolás az illetékes önkormányzattól
 • Jelzálogszerződés, tulajdoni lap (szemlemásolat, 15 napnál nem régebbi), 1 évnél nem régebbi ingatlan értékbecslés a jelzáloggal terhelendő ingatlanról
 • Készfizetői kezességről szóló szerződés
 • Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

 

További információ, ügyfélfogadás:

A Vállalkozásfejlesztési Alap kölcsönigényléshez előzetes telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés szükséges (ld. Kapcsolat).

 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 

 

Igénylési dokumentáció: